Corona ligt alles stil

Datum: dinsdag 28 april 2020 (20:51) tot
woensdag 30 september 2020 (00:00)
Groep:Baronie
Plaats:Strijbeekseweg 62A
Strijbeek bij Breda

Nu met de corona kan er niets meer worden georganiseerd. De AlV is nog doorgegaan maar daarna wilde we de voorjaarsactiviteit organiseren, alles was rond en afgesproken en toen kwam de mededeling dat er geen bijeenkomsten meer georganseerd mochten worden. Dus alles afgezegd tot een nader te bepalen datum. Tijdens de ALV is onze voorzitter Wim Backx afgetreden als bestuurder van de Groep. Wim is verhuisd en daarmee ook geen lid meer van afdeling Gilze waar hij voorzitter was. Het bestuur van groep de Baronie is samengesteld uit de bestuurders van de afdelingen, is men geen bestuurder meer dan mag men geen zitting nemen in het dagelijks bestuur. Wim is in 2004 toegetreden tot het DB en is vanaf 2012 voorzitter geweest. Wim heeft een aantal mooie activiteiten mee georganisserd. Feest 50 en het 60 jaar bestaan van de Baronie. Symposium over groen en berm beheer binnen de gemeenten. De afdelingen konden altijd een beroep doen op Wim, bij jubilea en andere activiteiten.

Het DB moet nog samen komen om een nieuwe voorzitter te benoemen. Op de ALV is ook Eus Manz afgetreden, Eus heeft een jaar deel uitgemaakt van het DB en heeft zich ingezet voor de wilde insecten binnen het Natuurplein de Baronie, haar doel was bereikt en daarom trekt ze zich terug. Nieuw in het bestuur zijn Ad Franken vanuit Etten-Leur en Henk Vriens vanuit Alphen. De vergadering is akkoord gegaan dat er 2 bestuurders van Alphen deeluitmaken van het DB.

Nu is het even afwachten met de corona wanneer we weer bij elkaar kunnen komen en activiteiten organiseren. Voorzichtigheid is geboden daar veel leden in de risicogroep vallen.

H Cornelissen 


« terug naar het overzicht

Contactgegevens

Marja van Hedel
secretaris
06 4001 5737

KVK-nr : 67943152

IBAN:
NL83 RABO 0341 7911 56

Zwerm melden:
Leon van Asche (Dongen) 06-13217461 0162-315327
Anton Staps (Kaatsheuvel) 06-13402220
Jolanda van der Steen (Sprang-Capelle) 06-27333978
Pascal van der Steen (Sprang-Capelle) 06-51163616
Ad Vonk (Dongen) 06-53371837)

marjavanhedel@msn.com