AFDELING: Dongen

Welkom bij de NBV afdeling: DONGEN

logo

 

Ook dit jaar doen we weer mee aan de actie RaboClubsupport. Met de opbrengst van die actie willen we de doelstellingen van onze vereniging beter kunnen realiseren. Educatie, natuurbeheer, bevorderen van de biodiversiteit en van de bijenteelt zijn onderwerpen waaraan wij als vereniging groot belang hechten en waarvoor wij ons sterk willen maken. Op de open dagen van 9 en 10 juli hebben we daar al een goede invulling aan gegeven. En daar willen wij graag mee door gaan. Kom daarom gerust eens langs op een van onze bijenstallen. Onze kijkavonden op 15 augustus, 5 en 19 september zijn daartoe een mooie gelegenheid. We zijn dan van 19:00 tot 20:30 uur aanwezig op onze bijenschans aan de Bernsehoef in Kaatsheuvel

De bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius in Dongen kent een lange geschiedenis. Ze is een van de oudste verenigingen van Dongen. In 1751 zette stadhouder Willem de Vijfde van Oranje Nassau zijn handtekening onder de oprichtingsacte van het bijengilde Dongen. Omdat gilden in die tijd goed georganiseerd waren en een bedreiging konden worden voor de gevestigde orde, werd het gilde in 1798 door de Franse bezetting weer verboden. De imkers bleven echter doorgaan en nu heeft Dongen nog steeds een bijenvereniging. Opgericht in juni 1931 is zij dus ruim 90 jaar jong.

Bestuur en leden stellen zich ten doel het bijenhouden te bevorderen, kennis over het bijenhouden te vergroten en de biodiversiteit te bevorderen. Vooral dat laatste is hard nodig. Door vervuiling, monocultuur, pesticiden en het verdwijnen van biotopen door de groei van steden en dorpen, uitbreiding van infrastructuur en schaalvergrotingen in de landbouw staat de biodiversiteit zwaar onder druk, Wij willen laten zien dat de doorsnee hobby-imker veel respect heeft voor de bijen en hun omgeving. Zowel bijen als bijenhouders zijn gebaat met een grote biodiversiteit. Maar zij niet alleen. Een gezonde leefomgeving voor de bijen is doorgaans ook een gezonde leefomgeving voor de mens. Wij proberen daarom de biodivesiteit te vergroten door kennis over te dragen, bijvoorbeeld tijdens onze open dagen, presentaties en bijeenkomsten. We delen daar ook regelmatig bloemenzaadjes uit om het voor de bestuivende insecten wat makkelijker te maken

De vereniging is gevestigd in Dongen en heeft een eigen bijenstal op de Natuurtuin Kandoel, een terrein dat gedeeld wordt met de natuurvereniging Ken en Geniet. De bijenstal ligt aan de Doelstraat te Dongen. Daarnaast is er een groep enthousiaste leden bezig om een nieuwe bijenschans te ontwikkelen op de Bernsehoef in Kaatsheuvel. Een stukje bos is daar geschikt gemaakt om er bijen te houden en voorlichting te geven over bijenhouden en biodiversiteit. De Bernsehoef wordt een tuin waar van alles te zien en beleven is op het gebied van bijen, natuur en biodiversiteit.

Elke 1e, 3e en evt. 5e dinsdagochtend van elke maand wordt er door leden gewerkt op de Bernsehoef, en op de 2e en 4e donderdagochtend wordt er gewerkt op de natuurtuin Kandoel. Heb je zin om een keer mee te komen helpen? Of gewoon nieuwsgierig hoe het er uit ziet? Je bent van harte welkom. Neem vooraf even contact op met Marja voor het geval het schema onverhoopt gewijzigd mocht worden.

Lid worden van onze vereniging is mogelijk voor het luttele bedrag van 15 euro per jaar. Voor dat bedrag heb je het recht om twee kasten te plaatsen op onze bijenstallen. Geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar onze secretaris. Zij kan je alles vertellen over onze vereniging.

 

 

 

 

Contactgegevens

Marja van Hedel
secretaris
06 4001 5737

KVK-nr : 67943152

IBAN:
NL83 RABO 0341 7911 56

Zwerm melden:
Leon van Asche (Dongen) 06-13217461 0162-315327
Anton Staps (Kaatsheuvel) 06-13402220
Jolanda van der Steen (Sprang-Capelle) 06-27333978
Pascal van der Steen (Sprang-Capelle) 06-51163616
Ad Vonk (Dongen) 06-53371837)

marjavanhedel@msn.com